عنـوان تحلیل : بررسی سودآوری شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) و تأثیرات افزایش نرخ ارز

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/07/08


شاراک

مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرحهای استراتژیک و زیربنایی کشور می باشد که با اهداف مهمی از قبیل تأمین نیاز صنایع داخلی کشور به محصولات پایه پلیمری و شیمیایی، در سال 1363 توسط شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید و در سال 1368 رسما عملیات اجرایی آغاز و در سال 1372 فاز اول آن به بهره برداری رسید.

این شرکت با داشتن 15 واحد تولیدی فعال، ترکیبی کم نظیر از محصولات شیمیایی و پلیمری را در سبد محصولات خود عرضه می نماید.

 

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش سرمایه به 8064 میلیارد ریال رسیده است. ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد:

81fcb24SHARAK1970708.jpg

عوامل مهم و تأثیرگذار بر سودآوری محصولات پتروشیمی با خوراک مایع

قیمت نفت

یکی از مشکلات مهم شرکتهای پتروشیمی با خوراک مایع اینست که همواره نرخ مواد اولیه مورد نیاز این شرکتها تحت تأثیر قیمت نفت خام بوده است در حالیکه قیمت خوراک شرکتهای پتروشیمی استفاده کننده از گاز معمولا در طول سال ثابت است.

قوانین مالیاتی

شرکتهای پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه که اغلب شرکتهای پتروشیمی با خوراک گاز می باشند حداقل تا 15 سال از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف می باشند این در حالی است که پتروشیمی های با خوراک مایع اغلب در مناطقی قرار گرفته اند که می بایست مبالغ چشمگیری به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

کاهش عرضه نفتا از طرف شرکتهای تأمین کننده

به دلیل سیاست گذاری شرکتهای پالایش نفت در افزایش تولید بنزین و سایر مشتقات، این شرکتها مبادرت به کاهش عرضه نفتا می نمایند که این موضوع باعث کاهش ظرفیت تولید و به تبع آن کاهش سودآوری شرکتهای استفاده کننده از این نوع خوراک است.

هزینه حمل مواد اولیه از پالایشگاه به واحدهای پتروشیمی

به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی از طرف پالایشگاههای همجوار، شرکتهای پتروشیمی به ناچار جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز با تحمل هزینه حمل و نقل بسیار بالا نسبت به تأمین آن از سایر پالایشگاههای واقع شده در مناطق دورتر و یا حتی سایر کشورها اقدام می نمایند.

فرآیند تولید

7f2affdThumbnail.jpg

بررسی وضعیت مقدار فروش

d2b82e3SHARAK2970708.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 1395 مقدار 908.662 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است در سال 1396 فروش شرکت با کمی کاهش به  879.659  تن رسیده و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار 225.626 تن محصولات پلیمری فروخته است.

همانطور که مشاهده می کنید بیشترن حجم مقداری فروش در بین محصولات مربوط به پلی اتیلن سنگین و سبک و پلی پروپیلن می باشد.

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت نشان داده شده است:

fd9d933SHARAK3970708.jpg

 

در نمودارهای زیر وضعیت مقداری و مبلغی فروش شرکت طی 6 ماهه ابتدایی سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان داده شده است:

شرکت در شهریور ماه مبلغ 396 میلیارد تومان فروش داشته است فروش شرکت در ماه گذشته 451 میلیارد تومان بوده ومجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به 2200 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مجموع فروش شرکت در دوره مشابه سال گذشته 1280 میلیارد تومان بوده است.

b37d763SHARAK4970708.jpg

مقدار فروش شرکت در شهریور ماه 70.450 تن بوده در مرداد ماه 78.824 تن فروخته بود و مجموع مقدار فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 460.015 تن انواع محصولات پلیمری می باشد. در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 437.528 تن بوده است.

26af8f6SHARAK5970708.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین و سبک در این ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب 12 و 15 درصد رشد داشته است.

 

f9f1369SHARAK6970708.jpg

بهای تمام شده

fbe5bf6SHARAK7970708.jpg

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید  مواد مستقیم مصرفی سهم 70  تا 80 درصدی را در بهای تمام شده شرکت دارد. مواد مصرفی شرکت عمدتا نفتا می باشد که تغییرات قیمتی آن وابستگی زیادی با تغییرات قیمت نفت دارد.

ae3e977SHARAK8970708.jpg

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در جدول زیر نشان داده شده است:

36003d4SHARAK9970708.jpg

شرکت با فروش 2400 میلیارد تومانی در سال 95 مبلغ 431 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که در سال بعد با افزایش 45 درصدی به 626 ریال رسیده است. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مبلغ 211 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردیده است. با توجه به مفروضات زیر انتظار میرود سود سهم بین مقادیر جدول تحلیل حساسیت نوسان داشته باشد.

1. در نظر گرفتن مقدار فروش مانند برآورد شرکت

2. در نظر گرفتن نرخ 660 دلار برای نفتا مصرفی

3. در نظر گرفتن ضریب مصرف 27 درصد برای نفتای تبدیلی به اتیلن

4. افزایش 25 درصدی دستمزد مستقیم تولید در سال 97 نسبت به سال گذشته

5. افزایش 20 درصدی سربار تولید نسبت به سال گذشته

6. افزایش 20 درصدی هزینه های اداری، عمومی در سال 97 نسبت به سال 96

7. نرخ دلار 8000 تومان برای صادرات و نفتای مصرفی

e237fa9SHARAK10970708.jpg

جدول زیر سود هر سهم را بر اساس مقادیر مختلف دلار آزاد برای فروش محصولات و دلار نفتای مصرفی شرکت نشان می دهد.

2255c2aSHARAK11970708.jpg

همانطور که مشاهده می کنید افزایش نرخ دلار تاثیر بسزایی در افزایش سودآوری شرکت دارد و با توجه به اینکه هم بهای تمام شده و هم فروش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و مبلغ فروش سهم بسیار بیشتری دارد افزایش نرخ دلار در نهایت منجر به افزایش سود شرکت می گردد.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش