نساجي بروجرد  ٣,١٧٧    ٧٥٣گسترش صنایع پیام  ١,١٧١    ١٥٢ليزينگ صنعت(تقدم)  ٤٠٥    ٣٧نگين طبس  ١,٨٩٩    ١٥٦کارخانجات صنعتی آزمایش  ٨٩٨    ٦٨بیمه کوثر  ١,٦٤٣    ١٠٦پتروشیمی کازرون  ٨٥٠    ٤٧مهرام  ٧,٩٠٨    ٣٩٥تهران شيمي  ٣١,٣٤٢    ١,٥٦٤دشت مرغاب  ٨,٦٢٤    ٤٣٠قند اصفهان  ٢,٠١١    ١٠٠چين چين  ٥,٣٤٨    ٢٦٥گرجي  ٣,٦٨١    ١٨٢ماشين سازي نيرومحركه  ١,٦٧٤    ٨٢افست  ٣,٢٤٤    ١٥٨پمپ ايران  ٢,٩٢٤    ١٤١قاسم ايران  ٦,٧٩٠    ٣٢٦صنعت بيمه  ١,١٢٦    ٥٤محورسازان  ٢,٤٠٣    ١١٥آلومراد  ٢,٣٨٤    ١١٤  
  شاخص كل     ٦٦,٤٩٠    ٤٨.١شاخص كل تالاراصلي     ٤٧,٦٤١    -٣.٢شاخص كل تالارفرعي     ١٣٩,٢٤١    ٣٢٦.٩٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٧٢٣    ٢.٣شاخص صنعت     ٥٤,٦٥٣    ١٣.٣شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٧,٤٤٧    -١٩٥.٩واسطه گريهاي مالي     ١٤٢,٢٢٢    ٤٢٨.٩  
  هر اونس طلا     ١,٠٩٤    هر اونس نقره     ١٤    ٠روي     ١,٩٣٣    -٢٥آلومينيوم     ١,٧٢٠    ٢٠مس     ٥,١٩٠    -٣٤قلع     ١٥,٤٠٠    ٥٠٠سرب     ١,٦٩٠    -١٦نيكل     ١٠,٩٢٥    -٢٥٠  
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد تغییرات
نساجي بروجرد ٣,١٧٧ ٧٥٣ ٣١.٠٦
گسترش صنایع پیام ١,١٧١ ١٥٢ ١٤.٩٢
ليزينگ صنعت(تقدم) ٤٠٥ ٣٧ ١٠.٠٥
نگين طبس ١,٨٩٩ ١٥٦ ٨.٩٥
کارخانجات صنعتی آزمایش ٨٩٨ ٦٨ ٨.١٩
بیمه کوثر ١,٦٤٣ ١٠٦ ٦.٩
پتروشیمی کازرون ٨٥٠ ٤٧ ٥.٨٥
مهرام ٧,٩٠٨ ٣٩٥ ٥.٢٦
كل
مالي
صنعت
اصلي
فرعي
You need to upgrade your Flash Player
  اخبار  
عنوان تاريخ   منبع
معاون نظارت بر بورر... ٠٤/٠٥/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
معاون نظارت بر بورر... ٠٤/٠٥/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
معاون نظارت بر بورر... ٠٤/٠٥/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
معاون نظارت بر بورر... ٠٤/٠٥/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
رییس‌ جمهور: فصل ت... ٠٤/٠٥/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
رییس‌ جمهور: فصل ت... ٠٤/٠٥/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
رییس‌ جمهور: فصل ت... ٠٤/٠٥/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
طلا به کمترین رقم د... ٣٠/٠٤/١٣٩٤ بورس پرس
     
تحلیل بنیادین
تحلیل تکنیکال
گزارش روزانه
  اطلاعیه های سازمان بورس  
عنوان تاريخ
سامان گستر اصفهان-اطلاعات و صورت‌های مالی میاندور... ٠٤/٠٥/١٣٩٤
همکاران سيستم-اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای... ٠٤/٠٥/١٣٩٤
سيمان لار سبزوار- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی... ٠٤/٠٥/١٣٩٤
پالايش نفت شيراز- اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه... ٠٤/٠٥/١٣٩٤
پتروشيمي خارک- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منت... ٠٤/٠٥/١٣٩٤
سيمان سپاهان-اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ... ٠٤/٠٥/١٣٩٤
سيمان مجد خواف -اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه م... ٠٤/٠٥/١٣٩٤
پتروشيمي فن آوران-پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ... ٠٣/٠٥/١٣٩٤
     
  گزارش روزانه  
عنوان تاريخ
سامان گستر اصفهان-اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ٩ ماهه منتهی به ١٣٩٤/٠٣/٣١ (حسابرسی نشده) ٠٤/٠٥/١٣٩٤
همکاران سيستم-اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ٣ ماهه منتهی به ١٣٩٤/٠٣/٣١ (حسابرسی نشده) ٠٤/٠٥/١٣٩٤
سيمان لار سبزوار- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٦/٣١ دوره ٩ ماهه (حسابرسی نشده) ٠٤/٠٥/١٣٩٤
معاون نظارت بر بوررس ها و ناشران: توسعه بازار سرمایه از چند جهت باید پیگیری شود ٤ ٠٤/٠٥/١٣٩٤
معاون نظارت بر بوررس ها و ناشران: توسعه بازار سرمایه از چند جهت باید پیگیری شود ٣ ٠٤/٠٥/١٣٩٤
معاون نظارت بر بوررس ها و ناشران: توسعه بازار سرمایه از چند جهت باید پیگیری شود ٢ ٠٤/٠٥/١٣٩٤
معاون نظارت بر بوررس ها و ناشران: توسعه بازار سرمایه از چند جهت باید پیگیری شود ١ ٠٤/٠٥/١٣٩٤
رییس‌ جمهور: فصل تحول و نشاط در عرصه کار و اقتصاد فرا رسیده است ٣ ٠٤/٠٥/١٣٩٤
     
  ورود اعضاء  
login
 ثبت نام کاربر جدید
 
 رمز عبور را فراموش کردم!
     
banner
banner banner banner banner banner
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٣٩٥ ١
ريال عربستان ٧٨٨ ٠
دلار آمريكا ٢,٩٥٦ ٠
پوند ٤,٦٠١ ١٣
يورو ٣,٢٧٥ ٢٢
سكه
يك بهار آزادي ٨٧٥,٠٠٠ ١,٠٠٠
نيم بهار آزادي ٤٧٧,٠٠٠ ١,٠٠٠
طرح جديد ٨٧٦,٤٠٠ ٣,٤٠٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٠٩٤ (٣)
هر اونس نقره ١٤ ٠
روي ١,٩٣٣ (٢٥)
آلومينيوم ١,٧٢٠ ٢٠
مس ٥,١٩٠ (٣٤)
قلع ١٥,٤٠٠ ٥٠٠
سرب ١,٦٩٠ (١٦)
نيكل ١٠,٩٢٥ (٢٥٠)
  امكانات ويژه اعضاء  
تشکیل سبد سهام
ثبت و پیگیری درخواست
مرور گردش حساب
آگاهی از وضعیت سبد سهام