اختيارخ فملي -1900-17/08/1396  ٤٠٧    ٢٦٨اختيارخ فملي -1800-17/08/1396  ٤٩٧    ٢٩٥اختيارخ فملي -1700-17/08/1396  ٥٧٨    ٢٨٥اختيارخ کگل-2120-30/08/1396  ٤٨١    ١٢٠اختيارخ فولاد-1300-24/08/1396  ٤٩٢    ٩١پاکشو  ١٥,٦٥٦    ٢,٧٩٠اختيارخ فولاد-1400-24/08/1396  ٤٠٢    ٦١سیمان مجد خواف  ٨٢٠    ١١٨زرین معدن آسیا(تقدم)  ٣,٠٥٩    ٣٩٦زرین معدن آسیا  ٤,٤٠٥    ٥١٢  
  شاخص كل     ٨١,٥٠٩    ٣٢٧.٦شاخص كل تالاراصلي     ٥٧,٠٢٣    ٣٥٠.٧شاخص كل تالارفرعي     ١٧٨,١٥١    ٥٤.٤٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٦٧    ١١.٩شاخص صنعت     ٧٠,٣٤٥    ٣٢٨.١شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٦٧,٠٠٢    ٢,٥٨١.٦واسطه گريهاي مالي     ١٣١,٧٧٢    -٢٧.٥  
  هر اونس طلا     ١,٢٤٧    هر اونس نقره     ١٦    ٠روي     ٢,٨٢٤    ٤٨آلومينيوم     ١,٨٩٦    ٦مس     ٦,١٥٠    ١٥٠قلع     ٢٠,٤٥٠    ٥سرب     ٢,٢٦٦    ٤٥نيكل     ٩,٨٨٥    ٣٢٥  
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد تغییرات
اختيارخ فملي -1900-17/08/1396 ٤٠٧ ٢٦٨ ١٩٢.٨١
اختيارخ فملي -1800-17/08/1396 ٤٩٧ ٢٩٥ ١٤٦.٠٤
اختيارخ فملي -1700-17/08/1396 ٥٧٨ ٢٨٥ ٩٧.٢٧
اختيارخ کگل-2120-30/08/1396 ٤٨١ ١٢٠ ٣٣.٢٤
اختيارخ فولاد-1300-24/08/1396 ٤٩٢ ٩١ ٢٢.٦٩
پاکشو ١٥,٦٥٦ ٢,٧٩٠ ٢١.٦٩
اختيارخ فولاد-1400-24/08/1396 ٤٠٢ ٦١ ١٧.٨٩
سیمان مجد خواف ٨٢٠ ١١٨ ١٦.٨١
كل
مالي
صنعت
اصلي
فرعي
You need to upgrade your Flash Player
  اخبار  
عنوان تاريخ   منبع
ليزينگ ايران- پیش ب... ٢٩/٠٧/١٣٩٤ كدال
پیش بینی مهمترین مت... ٢٩/٠٧/١٣٩٤ بورس پرس
پیش بینی مهمترین مت... ٢٩/٠٧/١٣٩٤ بورس پرس
بازبینی قوانین بازا... ٢٩/٠٧/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
مهمترین برنامه های ... ٢٥/٠٧/١٣٩٤ بورس پرس
مهمترین برنامه های ... ٢٥/٠٧/١٣٩٤ بورس پرس
مهمترین برنامه های ... ٢٥/٠٧/١٣٩٤ بورس پرس
مهمترین برنامه های ... ٢٥/٠٧/١٣٩٤ بورس پرس
     
تحلیل بنیادین
تحلیل تکنیکال
گزارش روزانه
  اطلاعیه های سازمان بورس  
عنوان تاريخ
بانک پارسيان- پیش بینی درآمد هر سهم ٣ ماهه منتهی ... ١٣/٠٨/١٣٩٤
صنعتي نيرو محرکه- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی... ١٣/٠٨/١٣٩٤
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک- پیش بینی درآ... ١٣/٠٨/١٣٩٤
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- پیش بینی درآمد... ١٣/٠٨/١٣٩٤
سازه پويش- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی ... ١٣/٠٨/١٣٩٤
سرمايه گذاري غدير- پیش بینی درآمد هر سهم سال مال... ١٣/٠٨/١٣٩٤
سيمان کردستان-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منت... ١٣/٠٨/١٣٩٤
فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر-اطلاعات و صورت‌ه... ١٣/٠٨/١٣٩٤
     
  گزارش روزانه  
عنوان تاريخ
بانک پارسيان- پیش بینی درآمد هر سهم ٣ ماهه منتهی به ١٣٩٤/٠٣/٣١ (حسابرسی نشده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
صنعتي نيرو محرکه- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ١٣٩٤/١٢/٢٩ دوره ٦ ماهه (حسابرسی نشده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ١٣٩٤/١٢/٢٩ دوره ٦ ماهه (حسابرسی نشده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ١٣٩٤/١٢/٢٩ دوره ٦ ماهه (حسابرسی نشده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
سازه پويش- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ١٣٩٤/١٢/٢٩ دوره ٦ ماهه (حسابرسی نشده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
سرمايه گذاري غدير- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٩/٣٠ دوره ٩ ماهه (حسابرسی نشده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
سيمان کردستان-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٤/٠٦/٣١ (حسابرسی نشده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٤/٠٤/٣١ (حسابرسی شده) ١٣/٠٨/١٣٩٤
     
  ورود اعضاء  
login
 ثبت نام کاربر جدید
 
 رمز عبور را فراموش کردم!
     
banner
banner banner banner banner banner
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٩٢٢ (٢١)
ريال عربستان ٨٧٢ ١
دلار آمريكا ٣,٢٧٠ ١
پوند ٤,٢٦١ ٢
يورو ٣,٨٠٩ ٠
سكه
يك بهار آزادي ١,١٦٩,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نيم بهار آزادي ٦١٨,٥٠٠ ١,٠٠٠
طرح جديد ١,٢٠٢,٥٥٠ ٣,٢٥٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٤٧ (٨)
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٢,٨٢٤ ٤٨
آلومينيوم ١,٨٩٦ ٦
مس ٦,١٥٠ ١٥٠
قلع ٢٠,٤٥٠ ٥
سرب ٢,٢٦٦ ٤٥
نيكل ٩,٨٨٥ ٣٢٥
  امكانات ويژه اعضاء  
تشکیل سبد سهام
ثبت و پیگیری درخواست
مرور گردش حساب
آگاهی از وضعیت سبد سهام