اختیار مخابرات 310  ٢٢    ٣بیمه اتکایی ایرانیان  ١,٥٠٠    ١٠٠سرمايه گذاري نفت  ٢,٠٠٥    ١١٣پتروشيمي اميركبير  ٤,٦٩٩    ٢٥٣فروشگاه ديوكس  ١,٨٢٧    ٩٦تسهيلات مسكن خرداد 93  ٩٥٠,٢٩١    ٤٨,٦٥٥قند چهار محال  ٣,٥٩٥    ١٧٢ایرانول  ١١,٩٠٩    ٥٦٧بانك گردشگري  ١,٦٨٦    ٨٠گسترش تجارت ایرانیان  ١,٠٠٦    ٤٧تکادو  ٣,١٨٩    ١٤٢کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٩٠    ٢٩سيمان اردبيل  ١٥,١٨٨    ٦٠٧دارو ابوريحان  ١٧,٤٧٣    ٦٩٨املاح ايران  ١٠,١١٥    ٤٠٤داملران  ٩,٤٤٥    ٣٧٧داروسازي اسوه  ١٠,١٢٥    ٤٠٤داروسازي امين  ١٠,٥٠٨    ٤١٩گروه صنايع بهشهر  ٢,٠٠٧    ٨٠كشتيراني ايران  ٤,٢٤١    ١٦٩  
  شاخص كل     ٧٤,٨٤٢    ٣١٥.٥شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٣٧٧    ١١٢.٥شاخص كل تالارفرعي     ١٤٥,٧٢٠    ١,٣٧٤.٤٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٥٤    ١١شاخص صنعت     ٦٢,٨٦٣    ٢٨٣.٥شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٠,٧٩١    ٩٩.٩واسطه گريهاي مالي     ١٤٢,٧١٦    ٣٥٤  
  روي     ٢,٣٧٠    ٦٤آلومينيوم     ١,٩٥٠    -٣٠مس     ٧,٠٦٠    ٧١قلع     ٢٢,١٠٥    -٥٠سرب     ٢,٢٠٦    ٣٢نيكل     ١٨,٩٢٥    ٢٠٠  
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد تغییرات
اختیار مخابرات 310 ٢٢ ٣ ١٥.٧٩
بیمه اتکایی ایرانیان ١,٥٠٠ ١٠٠ ٧.١٤
سرمايه گذاري نفت ٢,٠٠٥ ١١٣ ٥.٩٧
پتروشيمي اميركبير ٤,٦٩٩ ٢٥٣ ٥.٦٩
فروشگاه ديوكس ١,٨٢٧ ٩٦ ٥.٥٥
تسهيلات مسكن خرداد 93 ٩٥٠,٢٩١ ٤٨,٦٥٥ ٥.٤
قند چهار محال ٣,٥٩٥ ١٧٢ ٥.٠٢
ایرانول ١١,٩٠٩ ٥٦٧ ٥
كل
مالي
صنعت
اصلي
فرعي
You need to upgrade your Flash Player
  اخبار  
عنوان تاريخ   منبع
مجمع عمومی کنتورساز... ٠١/٠٥/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
٥ شرط رونق اقتصادی/... ٠١/٠٥/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
آثار معکوس ۲ مصوبه ... ٣١/٠٤/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
دست دلالان از بازار... ٣١/٠٤/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
کاهش حداقل ١٥ درصدی... ٣٠/٠٤/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
شاخص بورس مثبت شد/ ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
سرمايه گذاري پارس توشه ٢٥/٠٤/١٣٩٣ كدال
عبده:نقش بازار سرما... ٢٥/٠٤/١٣٩٣ بورس نيوز
     
تحلیل بنیادین
تحلیل تکنیکال
اقتصادي
  اطلاعیه های سازمان بورس  
عنوان تاريخ
پلاستيران ٠١/٠٥/١٣٩٣
توليدي و صنعتي آبگينه ٣٠/٠٤/١٣٩٣
سهامي ذوب آهن اصفهان ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مهندسي فيروزا ٢٣/٠٤/١٣٩٣
ملي صنايع مس ايران ٢٣/٠٤/١٣٩٣
معادن بافق ١٧/٠٤/١٣٩٣
کارخانجات مخابراتي ايران ١٦/٠٤/١٣٩٣
بانک پاسارگاد ١٥/٠٤/١٣٩٣
     
  گزارش روزانه  
عنوان تاريخ
پلاستيران ٠١/٠٥/١٣٩٣
مجمع عمومی کنتورسازی ایران برگزار شد /تقسیم سود ٥٥٠ ریالی و افزایش سرمایه ٠١/٠٥/١٣٩٣
٥ شرط رونق اقتصادی/ نرخ سود بانکی به سرعت کاهش یابد/ مزایای فروش نسیه سهام ٠١/٠٥/١٣٩٣
قند شيروان، قوچان و بجنورد ٣١/٠٤/١٣٩٣
توسعه صنايع بهشهر ٣١/٠٤/١٣٩٣
آثار معکوس ۲ مصوبه وزارت صنعت بر بازار پتروشیمی‌/ چالش تنظیم بازار بازمی‌گردد؟ ٣١/٠٤/١٣٩٣
دست دلالان از بازار پتروشیمی بورس کالا کوتاه شد/ مزایای حذف سایت بهین‌یاب وزارت صنعت ٣١/٠٤/١٣٩٣
توليدي و صنعتي آبگينه ٣٠/٠٤/١٣٩٣
     
  ورود اعضاء  
login
 ثبت نام کاربر جدید
 
 رمز عبور را فراموش کردم!
     
banner banner banner banner banner
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٥٧٩ ٥
ريال عربستان ٦٩٧ ١
دلار آمريكا ٢,٦١٦ ٥
پوند ٤,٤٦٦ ٦
يورو ٣,٥٢٣ (٩)
سكه
يك بهار آزادي ٩٤٨,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
نيم بهار آزادي ٤٧٧,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
طرح جديد ٩٥٠,٥٠٠ (٤,٥٠٠)
فلزات رنگين
روي ٢,٣٧٠ ٦٤
آلومينيوم ١,٩٥٠ (٣٠)
مس ٧,٠٦٠ ٧١
قلع ٢٢,١٠٥ (٥٠)
سرب ٢,٢٠٦ ٣٢
نيكل ١٨,٩٢٥ ٢٠٠
  امكانات ويژه اعضاء  
تشکیل سبد سهام
ثبت و پیگیری درخواست
مرور گردش حساب
آگاهی از وضعیت سبد سهام