تابان نيرو  ٢,٥٥٢    ٤٣١داروسازي كوثر  ١,٧٩٣    ٢٤٦ايتالران  ٤,٠٠٠    ٥٠٠کارخانجات صنعتی آزمایش  ٧٢٢    ٧١عمران قزوین  ١,٩٠٠    ١٢٠بانك سينا(تقدم)  ٢٦١    ١٥مهرام  ٧,٤٦٨    ٣٧٣تهران شيمي  ٢٥,٦٥٣    ١,٢٨١شهد ايران  ٢,٠٢٥    ١٠١انفورماتيك  ١١,٨٧١    ٥٩١نورد قطعات  ٣,٨٦٠    ١٩٢نساجي بروجرد  ٢,٥٧٤    ١٢٨داروسازي اسوه  ١٥,٢٥٩    ٧٥٦پامچال  ١٠,٩٥٢    ٥٣٩ايران ترانسفو  ٧,٤٣٧    ٣٦٤فنر خاور  ٢,٤٥٣    ١٢٠بهسرام  ٢,٥٤٢    ١٢٣سيمان سپاهان  ١,١٤٢    ٥٥داروسازي لقمان  ٣,٦١٦    ١٧٤نورد آلومينيوم  ١,٩٧٥    ٩٥  
  شاخص كل     ٦٣,٤٢٠    ١٧.٨شاخص كل تالاراصلي     ٤٥,٧٢٠    -٦.٢شاخص كل تالارفرعي     ١٣١,٠٩٨    ١٥٤.٩٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٦٠١    ٠.٩شاخص صنعت     ٥٢,٢١٩    ١٠.٩شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢١,٥٩٣    -٥٨واسطه گريهاي مالي     ١٣٤,٤٩٧    ٨٥.٧  
  هر اونس طلا     ١,١٨٩    ١هر اونس نقره     ١٦    ٠روي     ٢,٢١٢    ٣٤آلومينيوم     ١,٧٢٥    -١٥مس     ٦,٠٨٨    -٤٦قلع     ١٥,٤٥٠    -٢٢٥سرب     ١,٩٥٩    ٢٧نيكل     ١٢,٦٧٥    ٢٥  
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد تغییرات
تابان نيرو ٢,٥٥٢ ٤٣١ ٢٠.٣٢
داروسازي كوثر ١,٧٩٣ ٢٤٦ ١٥.٩
ايتالران ٤,٠٠٠ ٥٠٠ ١٤.٢٩
کارخانجات صنعتی آزمایش ٧٢٢ ٧١ ١٠.٩١
عمران قزوین ١,٩٠٠ ١٢٠ ٦.٧٤
بانك سينا(تقدم) ٢٦١ ١٥ ٦.١
مهرام ٧,٤٦٨ ٣٧٣ ٥.٢٦
تهران شيمي ٢٥,٦٥٣ ١,٢٨١ ٥.٢٦
كل
مالي
صنعت
اصلي
فرعي
You need to upgrade your Flash Player
  اخبار  
عنوان تاريخ   منبع
مهندسي نصير ماشين-ا... ٢٩/٠٢/١٣٩٤ كدال
عرضه اولیه در فرابو... ٢١/٠٢/١٣٩٤ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
گزارش بازار مورخ ٩ ... ٠٩/١٢/١٣٩٣ بانك توسعه صادرات
گزارش بازار مورخ ٢ ... ٠٢/١٢/١٣٩٣ بانك توسعه صادرات
گزارش بازار مورخ ٢٨... ٢٨/١١/١٣٩٣ بانك توسعه صادرات
گزارش بازار مورخ ٢٧... ٢٧/١١/١٣٩٣ بانك توسعه صادرات
گزارش بازار مورخ ٢٦... ٢٦/١١/١٣٩٣ بانك توسعه صادرات
گزارش بازار مورخ ٢٥... ٢٥/١١/١٣٩٣ بانك توسعه صادرات
     
تحلیل بنیادین
تحلیل تکنیکال
گزارش روزانه
  اطلاعیه های سازمان بورس  
عنوان تاريخ
بيمه کارآفرين-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منت... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
اسيمان لار سبزوار-طلاعات و صورت‌های مالی میاندوره... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
تولي پرس-اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ٦ ما... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
رادیاتور ایران- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی من... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
دشت مرغاب-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منتهی ب... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
زامياد-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منتهی به ١... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
شيشه دارويي رازي-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه ... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
صنايع شيميايي سينا-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماه... ٠٩/٠٣/١٣٩٤
     
  گزارش روزانه  
عنوان تاريخ
انتشار اطلاعیه راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کالای ایران ٠٩/٠٣/١٣٩٤
شناسایی و آموزش شرکت های علاقه مند به پذیرش در بورس، جدی است ٠٩/٠٣/١٣٩٤
چشم انداز بازار سرمایه مثبت است ٠٩/٠٣/١٣٩٤
افزایش سرمایه بانکها در شرایط فعلی یک ضرورت است ٠٩/٠٣/١٣٩٤
برنامه حمایتی دولت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه ٠٩/٠٣/١٣٩٤
بيمه کارآفرين-اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٣/١٢/٢٩ (حسابرسی نشده) ٠٩/٠٣/١٣٩٤
اسيمان لار سبزوار-طلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ٦ ماهه منتهی به ١٣٩٣/١٢/٢٩ (حسابرسی شده) ٠٩/٠٣/١٣٩٤
تولي پرس-اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ٦ ماهه منتهی به ١٣٩٣/٠٦/٣١ (حسابرسی شده) ٠٩/٠٣/١٣٩٤
     
  ورود اعضاء  
login
 ثبت نام کاربر جدید
 
 رمز عبور را فراموش کردم!
     
banner
banner banner banner banner banner
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٣٢١ (٢١)
ريال عربستان ٧٦٨ ٠
دلار آمريكا ٢,٨٨٢ (١)
پوند ٤,٤٠٨ (٢٨)
يورو ٣,١٦٨ ٣١
سكه
يك بهار آزادي ٩٣٠,٠٠٠ ٠
نيم بهار آزادي ٤٧٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠
طرح جديد ٩٣٢,٠٠٠ ١,٥٠٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,١٨٩ ١
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٢,٢١٢ ٣٤
آلومينيوم ١,٧٢٥ (١٥)
مس ٦,٠٨٨ (٤٦)
قلع ١٥,٤٥٠ (٢٢٥)
سرب ١,٩٥٩ ٢٧
نيكل ١٢,٦٧٥ ٢٥
  امكانات ويژه اعضاء  
تشکیل سبد سهام
ثبت و پیگیری درخواست
مرور گردش حساب
آگاهی از وضعیت سبد سهام