تايدواتر  ٥,٢١١    ٨٤٤چيني ايران  ٤,٦٢٩    ٧٣٦اختیار مخابرات 310  ٩٨    ١٢صنعت و معدن  ١,٦٧٩    ١٤٩کابلسازی تک  ٣,٠٧٠    ٢٧٠گرجي  ٣,١٧٠    ٢٤٦س.آرين توسكا  ٥٠٠    ٣٨گلوكزان(تقدم)  ٤٢,٠٩٦    ٣,١١٨شيميايي رنگين  ٢,٨٠١    ١٥٩بانک شهر  ١,٤٩٧    ٨١کارخانجات صنعتی آزمایش  ٩٨٦    ٤٩تسهيلات مسكن شهریور 92  ٨٧١,٠٦٣    ٤٢,٤٥٢تسهيلات مسكن آبان 91  ٨٦٤,٦٠٢    ٤٢,٠٣٧تسهيلات مسكن دی 90  ٨٢٨,١٩٤    ٤٠,٢٦٣تسهيلات مسكن آذر 91  ٨٤٨,٦٤٠    ٤١,٢٣١تسهيلات مسكن مهر 91  ٨٦٣,٣٣٨    ٤١,٨٤٤بهمن ليزينگ  ٢,٣٧٦    ١١٥پتروشيمي اميركبير  ٧,١٧٤    ٣٤٧تسهيلات مسكن فروردین 92  ٨٨٠,٩٨٨    ٤٢,٣٣٣تسهيلات مسكن اسفند 90  ٨٦٣,٧٥٠    ٤١,٤٨٢  
  شاخص كل     ٧٥,٣٩٠    ٣٤٧شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٧٩٢    ٣٤٥.٦شاخص كل تالارفرعي     ١٤٦,٦١٠    ٩٤.٥٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٨٨    ٨.٧شاخص صنعت     ٦٢,٧٥٩    ١٣٣.٩شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤١,١٦٧    ٤٣٢.٩واسطه گريهاي مالي     ١٥١,٠٩٠    ٢,٧٣٩.٧  
  هر اونس طلا     ١,٢٠١    ٠هر اونس نقره     ١٦    ٠روي     ٢,٢٩٩    ٠آلومينيوم     ٢,٠٢٥    ٠مس     ٦,٧٩٠    ٠قلع     ٢٠,٢٥٠    ٠سرب     ٢,٠٦٠    ٠نيكل     ١٦,٤٥٠    ٠  
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد تغییرات
تايدواتر ٥,٢١١ ٨٤٤ ١٩.٣٣
چيني ايران ٤,٦٢٩ ٧٣٦ ١٨.٩١
اختیار مخابرات 310 ٩٨ ١٢ ١٣.٩٥
صنعت و معدن ١,٦٧٩ ١٤٩ ٩.٧٤
کابلسازی تک ٣,٠٧٠ ٢٧٠ ٩.٦٤
گرجي ٣,١٧٠ ٢٤٦ ٨.٤١
س.آرين توسكا ٥٠٠ ٣٨ ٨.٢٣
گلوكزان(تقدم) ٤٢,٠٩٦ ٣,١١٨ ٨
كل
مالي
صنعت
اصلي
فرعي
You need to upgrade your Flash Player
  اخبار  
عنوان تاريخ   منبع
حصول یک توافق نسبی ... ٠٢/٠٩/١٣٩٣ بورس نيوز
بازگشایی نفت سپاهان... ٢٨/٠٨/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
روند آتی قیمت سهام ... ٢٧/٠٨/١٣٩٣ بورس نيوز
تقسیم منافع سرمایه ... ١٩/٠٨/١٣٩٣ بورس نيوز
بررسی آثار ابلاغیه ... ١٤/٠٨/١٣٩٣ بورس نيوز
روند صعودی آغاز شده... ٠٧/٠٨/١٣٩٣ بورس نيوز
ترافیک ورود سهامدار... ٠٦/٠٨/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
چشم‌انداز مثبت بورس... ٠٣/٠٨/١٣٩٣ خبر گزاری فارس
     
تحلیل بنیادین
تحلیل تکنیکال
گزارش روزانه
  اطلاعیه های سازمان بورس  
عنوان تاريخ
بيمه دي ٢٧/٠٨/١٣٩٣
فولاد مبارکه ١٤/٠٨/١٣٩٣
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران ١٤/٠٨/١٣٩٣
گلوکوزان ٠٤/٠٨/١٣٩٣
شهد(قند خوي) ٢٨/٠٧/١٣٩٣
توسعه صنايع بهشهر ٢٨/٠٧/١٣٩٣
فولاد مبارکه ٢٠/٠٧/١٣٩٣
نفت بهران ٢٠/٠٧/١٣٩٣
     
  گزارش روزانه  
عنوان تاريخ
حصول یک توافق نسبی محتمل است ٠٢/٠٩/١٣٩٣
بازگشایی نفت سپاهان/ دریافت مابقی خسارت بابت آتش سوزی ادامه دارد ٢٨/٠٨/١٣٩٣
بيمه دي ٢٧/٠٨/١٣٩٣
روند آتی قیمت سهام در گرو توافقات هسته ای ٢٧/٠٨/١٣٩٣
ايران ترانسفو ١٩/٠٨/١٣٩٣
تقسیم منافع سرمایه گذاری میان سهامداران مهمترین هدف "قاسم" ١٩/٠٨/١٣٩٣
فولاد مبارکه ١٤/٠٨/١٣٩٣
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران ١٤/٠٨/١٣٩٣
     
  ورود اعضاء  
login
 ثبت نام کاربر جدید
 
 رمز عبور را فراموش کردم!
     
banner banner banner banner banner
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٢٧٦ ٠
ريال عربستان ٧١٤ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٨١ ٠
پوند ٤,١٩٩ ٠
يورو ٣,٣٢٢ ٠
سكه
يك بهار آزادي ٩١٤,٥٠٠ ٥٠٠
نيم بهار آزادي ٤٦٠,٠٠٠ (١,٠٠٠)
طرح جديد ٩١٥,٠٠٠ ١,٠٠٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٠١ ٠
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٢,٢٩٩ ٠
آلومينيوم ٢,٠٢٥ ٠
مس ٦,٧٩٠ ٠
قلع ٢٠,٢٥٠ ٠
سرب ٢,٠٦٠ ٠
نيكل ١٦,٤٥٠ ٠
  امكانات ويژه اعضاء  
تشکیل سبد سهام
ثبت و پیگیری درخواست
مرور گردش حساب
آگاهی از وضعیت سبد سهام